ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ: 14 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು 

ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀ ಜೈನ್ ಮಠ ಸಭಾಂಗಣ, ಮೂಡಬಿದ್ರಿ

Surya Shakti

ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿ  ದೇಹವನ್ನು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ "ಏರೋಬಿಕ್" ವಿಧಾನ

ದಿನಾಂಕ: ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ರಿಂದ 18

ಸಮಯ

1 ನೇ ಬ್ಯಾಚ್: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ

2 ನೇ ಬ್ಯಾಚ್: ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ

Fee : 1,500

Register

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: 

ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತ್ರಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಮಾನಸಿಕ ಜಾಗರೂಕತೆ ಮತ್ತು ಗಮನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಮಾನಸಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

Sharing from a participant