ಸೂರ್ಯ ಕ್ರಿಯ

ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ

August 25 - 29
ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:00 ರಿಂದ  8:00 ವರೆಗೆ
Register

EarlyBird offer ₹1800 till

August 15th

Venue

ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಶಾಂತಿನಗರ ಗುತ್ತಕಾಡು

ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 
9845667758 / 96320 77667

ಸೂರ್ಯ ಕ್ರಿಯ --- ಇದು  ಪ್ರಚಂಡ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ, ಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸೂಚನೆ: 
* ಈಶ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದ್ಗುರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಅಭ್ಯಾಸ
* ಪೂರ್ವ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ